Cine suntem / Who we are

RO
Degustare Muzicală este o serie de evenimente, o colaborare între Asociatia My Transylvania şi The Hipodrome Of Music, care îşi propune să promoveze ţări, regiuni şi anumite curente muzicale care le aparţin, combinând audiţia muzicală cu reţete specifice zonei, gătite cu cât mai multe ingrediente locale şi de sezon. Vorbim de călătorii muzicale şi degustări din Turcia, Africa de Sud, Italia, Japonia, Orientul Mijlociu, Grecia, Ungaria, India, Caraibe, Africa de Vest, Belgia sau România.

Hipodrome este un blog născut în 2009 în cartierul sibian Hipodrom, cu scopul de a promova muzica mai puţin cunoscută publicului larg. Pe Hipodrome găsesti un amestec de muzică electronică, new wave, psy-rock, jazz, disco, din zone diferite ale lumii.

Asociația My Transylvania organizează evenimente de cultură gastronomică și de descoperire a satelor prin ieșiri neconventionale. O astfel de iesire neconventionala este și Degustarea Muzicală, doar că de data aceasta în restaurantele din Sibiu.

Promovarea produselor locale

Meniul Degustarilor Muzicale este bazat pe ingrediente locale și de sezon. Sibiul are producatori locali (de carne, lactate, legume și fructe, pâine, băuturi nealcoolice și alcoolice) astfel că nu e nevoie decât de un drum la piața sau o plimbare prin satele din județ ca să facem aprovizionarea.

Se scurtează astfel lanțul de distribuiție a produselor, orașul beneficiează de tot ce e mai proaspăt și gustos doar de la câțiva kilometri distanță, iar producatorii locali își pot vinde produsele la un preț corect.

Promovarea unei altfel de muzici

Meniul muzical e și el atent ales la fiecare ediție. Încercăm prin aceste evenimente să aducem în față o muzică mai puțin cunoscută și accesibilă publicului larg. Vorbim în general de muzică veche (anii 60 – 80) din tot felul de țări sau regiuni (Italia, Turcia, Africa de Sud, Japonia, Belgia, Romania etc), muzică care are în spate o istorie și uneori, un puternic mesaj de transmis. E muzică lansată uneori în ediții limitate, la care ai acces doar dacă ești cu adevărat pasionat.

O ocazie bună de socializare

Degustarile Muzicale urmăresc, pe lângă promovarea produselor locale și a unei muzici mai puțin cunoscute, și un mod plăcut de socializare, într-un Sibiu care nu abundă în prea multe evenimente de acest gen. Oaspeții noștri sunt pasionați de gastronomie, curioși să încerce rețete noi, uneori atent reinterpetate de bucătarii restaurantelor în care mergem, și dornici să își lărgească orizonturile muzicale.

Degustare Muzicală este o serie de evenimente care atrage atenția sibienilor și care de fiecare dată este sold out. Este o colaborare de succes între 2 entități care au în final ca scop promovarea calității, în locul cantității.

 

EN
Musical Tasting is a series of events, a collaboration between My Transylvania association and The Hipodrome Of Music, aiming to promote countries, regions and their musical genres, combining auditions with traditional recipes from the area, cooked with as many local and seasonal ingredients. We will have musical and culinary trips in Turkey, South Africa, Italy, Japan, Middle East, Greece, Hungary, India, The Caribbean, West Africa, Belgium or Romania.

Hipodrome is a blog born in 2009 in the Hipodrom neighborhood of Sibiu, its aim being to promote a music that is less known to the wide public. Hipodrome is a mixture of electronic music, new wave, psy-rock, jazz or disco from different places of the world.

The My Transylvania Association organizes gourmet culinary events and villages revealings through unconventional events. Such an unconventional event is also the Musical Tasting, only this time it is in the restaurants in Sibiu.

Promoting Local Products

The menu of the Musical Tasting events is based on seasonal and local ingredients. Sibiu has many local producers (of meat, dairy products, fruits and vegetables, bread, alcoholic and non-alcoholic drinks) so all you need is a walk to the local market or a drive through the county’s villages to get everything you need.

The distribution chain is shortened, the city benefits from all that’s fresh and tasty just from a few kilometers away, and the local producers can sell their products at a fair price.

Promoting a different kind of music

The music menu is also very well chosen for each edition. The aim of these events is to bring forward a music that is less known and accessible to the wide public. We generally talk about old music (60s – 80s) from all sorts of countries or regions (Italy, Turkey, South Africa, Japan, Belgium, Romania, etc.), music that has a history behind it and sometimes, a string message to send out. It’s music released on limited editions, to which you have access only if you are truly passionate about.

A good opportunity to socialize

Musical Tasting is, besides a good opportunity to promote the local producers and less known music, also a good opportunity to socialize, in a city like Sibiu, where you can’t find too many of this kind of events. Our guests are passionate about gastronomy, curious to try new recipes, sometimes carefully reinterpreted by the chefs, and willing to extend their knowledge on music.

Musical Tasting is a series of events that attracts the people living in Sibiu and which is sold out all the time. It’s a successful collaboration between two organizations that have, in the end, the same purpose – to promote quality, over quantity.